Servicii

Lista tuturor serviciilor publice oferite de către Primăria Timișoara

Identitate, familie

Taxe și impozite

Persoane fizice

Persoane juridice

Alte servicii

Construcții, urbanism, terenuri

Urbanism

Fond funciar

Clădiri istorice

Alte servicii

Transport public, străzi

Mediu, curățenie, deșeuri

Comerț, afaceri

Parcuri, agrement, sport

Asistență socială

Locuinţe

Servicii sociale pentru persoanele adulte cu dizabilități

Servicii și beneficii sociale pentru persoane vârstnice

Servicii de asistență comunitară

Servicii sociale pentru protecția familiei și copilului

Alte servicii

Comunitate

Coșerit

Reabilitare termică

Asociații de proprietari

Spații cu altă destinație (SAD)

Alte servicii

Utilități publice

Este utilă această pagină?