Apel 1/2021 Cultură

Rezultate finale
Acordăm finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Timișoara pentru acțiuni, proiecte și programe culturale.
Am publicat rezultatele finale.
Vezi lista

Cine poate aplica

  • Asociații sau fundații care derulează activități în domeniul cultural și artistic;
  • Instituții publice de cultură, cu excepția celor în subordinea Primăriei Municipiului Timișoara;
  • PFA, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale sau societăți comerciale care derulează activități în domeniul cultural și artistic.

Buget disponibil

Bugetul disponibil pentru acest apel este de 3.000.000 lei și acoperă 5 arii de finanțare și un fond de contestații:
Arte vizuale, artă digitală și noile media
800.000 lei
Artele spectacolului
675.000 lei
Promovarea culturii scrise
425.000 lei
Patrimoniu cultural
425.000 lei
Educație în și prin cultură, intervenție culturală, rezidențe
425.000 lei
Fond de contestații
250.000 lei

Caracteristici

Tipuri oferte culturale
Acțiune
Proiect
Program
Valoare maximă finanțare nerambursabilă solicitată
25.000 lei
75.000 lei
150.000 lei
Rata minimă de co-finanțare, exprimată în % din valoarea totală a bugetului ofertei culturale
10%
15%
25%
Valoarea maximă a avansului, exprimată în % din valoarea totală a finanțării nerambursabile
85%
50%
40%
Parteneriate locale, naționale, internaționale
Opțional
Min. 2
Min. 3

Calendar

26 mai – 24 iun.
Înscrierea ofertelor culturale la apelul de finanțare
26–29 iun.
Etapa 1 – Verificarea conformității administrative și a eligibilității ofertelor culturale înscrise
30 iun.
Publicarea rezultatelor după etapa 1
30 iun. – 2 iul.
Perioadă de depunere a contestațiilor privind rezultatele etapei 1
5–7 iul.
Perioadă de soluționare a contestațiilor privind rezultatele etapei 1
7 iul.
Publicarea rezultatelor contestațiilor privind rezultatele etapei 1
30 iun. – 14 iul.
Etapa 2 – Evaluarea și selecția ofertelor culturale
15 iul.
Publicarea rezultatelor după etapa 2
15–19 iul.
Perioadă de depunere a contestațiilor privind rezultatele etapei 2
19–23 iul.
Perioadă de soluționare a contestațiilor privind rezultatele etapei 2
23 iul.
Publicarea rezultatelor contestațiilor privind rezultatele etapei 2
26–30 iul.
Depunerea de către solicitantul selectat pentru acordarea finanțării nerambursabile a tuturor documentelor necesare contractării (vezi în Regulamentul Apelului 1/2021 Cultură care sunt documentele care se vor depune)
23–30 iul.*
Adoptarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara prin care se constată rezultatul final al apelului de selecție a ofertelor culturale

*Perioada poate varia în funcție de data la care va avea loc ședința de Consiliu Local

2–4 aug.
Planificarea și semnarea contractelor de finanțare

Atenție – Cheltuielile pentru care se solicită finanțare se pot efectua doar după data semnării contractului, pe durata executării acestuia

20 nov.
Data limită pentru depunerea decontului final