Apel 2/2021 Cultură

Rezultate finale
Acordăm finanțare nerambursabilă pentru proiecte strategice și evenimente de anvergură care să constituie programul cultural prioritar general al Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara.
Am publicat rezultatele finale.
Vezi lista

Cine poate aplica

  • Asociații sau fundații care derulează activități în domeniul cultural și artistic;
  • Instituții publice de cultură, cu excepția celor în subordinea Primăriei Municipiului Timișoara;
  • PFA, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale sau societăți comerciale care derulează activități în domeniul cultural și artistic.

Caracteristici

Buget total disponibil
2.000.000 lei
Valoarea maximă a finanțării nerambursabile solicitate
400.000 lei
Co-finanțare
10%-30% (procent variabil)
Valoarea maximă a avansului
40% din valoarea finanțării nerambursabile solicitate
Ultima tranșă
Min. 15% din totalul finanțării
Parteneriate locale, naționale, internaționale
Min. 3
Câte oferte culturale puteți depune
Max. 2
Pentru câte oferte culturale puteți primi finanțare nerambursabilă
Max. 1

Calendar

16-30 iunie
Perioadă înscriere oferte culturale care să constituie programul cultural prioritar general
1-11 iulie
Etapa 1 – Verificarea conformității administrative și a eligibilității ofertelor culturale înscrise

Etapa 2 – Evaluarea și selecția ofertelor culturale înscrise

12 iulie
Publicarea rezultatelor după etapele 1 și 2
12-14 iulie
Perioadă de depunere a contestațiilor privind rezultatele etapelor 1 și 2
14-20 iulie
Perioadă de soluționare a contestațiilor privind rezultatele etapelor 1 și 2
20 iulie
Publicarea rezultatelor finale
21-27 iulie
Depunerea de către solicitantul selectat pentru acordarea finanțării nerambursabile a tuturor documentelor necesare contractării (de verificat în Regulament care sunt documentele care se vor depune)
21-30 iulie
Adoptarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara sau a deciziei conducătorului Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara, după caz, prin care se constată rezultatul final al apelului de selecție de oferte culturale
2-4 august
Planificarea și semnarea contractelor de finanțare
Atenție – Cheltuielile pentru care se solicită finanțare se pot efectua doar după data semnării contractului, pe durata executării acestuia

20 noiembrie
Data-limită pentru depunerea decontului final

Membrii comisii evaluare și soluționare contestații