Primăria
Timișoara
În construcție

Apel 4/2021 Sport

Rezultate finale
Acordăm finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Timișoara pentru proiecte sportive.
Am publicat rezultatele finale.
Vezi lista

Cine poate aplica

  • Structuri sportive constituite ca persoane juridice de drept privat/public, fără scop patrimonial, deținătoare ale certificatului de identitate sportivă (CIS), înscrise în Registrul Sportiv și afiliate la federații sportive naționale sau la Asociația Județeană „Sportul pentru toți”.

Buget disponibil

Bugetul disponibil pentru acest apel este de 1.000.000 lei și acoperă proiecte care se încadrează în unul din programele naționale de utilitate publică.

Programul național de promovare a sportului de performanță
400.000 lei
Programul național „Sportul pentru toți”
400.000 lei
Fond de contestații
200.000 lei

Caracteristici

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile solicitate
75.000 lei
Rata minimă de co-finanțare, exprimată în % din valoarea totală a bugetului proiectului
10%
Valoarea maximă a avansului, exprimată în % din valoarea totală a finanțării nerambursabile
30%
Parteneriate locale, naționale sau internaționale
Min. 1

Calendar

13–30 aug.
Înscrierea proiectului la apelul de finanțare
31 aug. – 8 sept.
Etapa 1 – Verificarea conformității administrative și a eligibilității proiectelor înscrise
Etapa 2 – Evaluarea și selecția proiectelor înscrise

9 sept.
Publicarea rezultatelor după etapele 1 și 2
10–14 sept.
Perioadă de depunere a contestațiilor privind rezultatele etapelor 1 și 2
14–16 sept.
Perioadă de soluționare a contestațiilor privind rezultatele etapelor 1 și 2
17 sept.
Publicarea rezultatelor finale
20–24 sept.
Depunerea de către solicitantul selectat pentru acordarea finanțării nerambursabile a tuturor documentelor necesare contractării (de verificat în Regulament care sunt documentele care se vor depune)

Decizia conducătorului Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara prin care se constată rezultatul final al apelului de selecție de proiecte sportive

Planificarea și semnarea contractelor de finanțare

Atenție – Cheltuielile pentru care se solicită finanțare se pot efectua doar după data semnării contractului, pe durata executării acestuia

30 nov.
Data limită pentru depunerea decontului final

Documente utile

Următoarele anexe fac parte integrantă din Regulamentul privind finanțarea nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Timișoara a proiectelor sportive, prin apeluri deschise.

Documente disponibile în curând
Anexa 6: Contract-cadru de finanțare nerambursabilă a proiectului
În curând
Anexa 7: Template Grafic de finanțare
În curând
Anexa 8: Identitate vizuală
În curând
Anexa 9: Ghid decont
În curând
Anexa 10: Template Raportare intermediară/finală
În curând

Membrii comisii evaluare și soluționare contestații

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram