Primăria
Timișoara
În construcție

Apel 5/2021 Tineret

Rezultate inițiale
Acordăm finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Timișoara pentru proiecte de tineret și pentru tineret.
Am publicat lista cu rezultatele inițiale după etapele 1 și 2
Vezi lista

Cine poate aplica

  • Persoane juridice de drept privat/public, fără scop patrimonial, care derulează activități de tineret sau pentru tineret, precum și fundații județene pentru tineret.

Buget disponibil

Bugetul total disponibil pentru acest apel este de 1.000.000 lei și acoperă finanțarea de proiecte și un fond de contestații:

Proiecte de/pentru tineret
850.000 lei
Fond de contestații
150.000 lei

Caracteristici

Valoare maximă finanțare nerambursabilă solicitată pentru proiecte
75.000 lei
Rata minimă de co-finanțare, exprimată în % din valoarea totală a bugetului proiectului
10%
Valoarea maximă a avansului, exprimată în % din valoarea totală a finanțării nerambursabile
30%
Parteneriate locale, naționale sau internaționale
Min. 2

Calendar

20 aug. – 6 sept.
Înscrierea proiectelor la apelul de finanțare
7–15 sept.
Etapa 1 și 2 – Verificarea conformității administrative și evaluarea proiectelor înscrise
16 sept.
Publicarea rezultatelor după etapele 1 și 2
17–21 sept.
Perioadă de depunere a contestațiilor privind rezultatele etapelor 1 și 2
21–23 sept.
Perioadă de soluționare a contestațiilor privind rezultatele etapelor 1 și 2
24 sept.
Publicarea rezultatelor finale
27 sept. – 1 oct.
Depunerea de către solicitantul selectat pentru acordarea finanțării nerambursabile a tuturor documentelor necesare contractării (de verificat în Regulament care sunt documentele care se vor depune)

Adoptarea deciziei conducătorului Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara prin care se constată rezultatul final al apelului de selecție de proiecte;

Planificarea și semnarea contractelor de finanțare

Atenție – Cheltuielile pentru care se solicită finanțare se pot efectua doar după data semnării contractului, pe durata executării acestuia.

30 nov.
Data limită pentru depunerea decontului final

Documente utile

Următoarele anexe fac parte integrantă din Regulamentul privind finanțarea nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Timișoara proiectelor de și pentru tineret, prin apel deschis.

Documente disponibile în curând
Anexa 6: Contract-cadru de finanțare nerambursabilă a proiectului
În curând
Anexa 7: Template Grafic de finanțare
În curând
Anexa 8: Identitate vizuală
În curând
Anexa 9: Ghid decont
În curând
Anexa 10: Template Raportare intermediară/finală
În curând
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram