Primăria
Timișoara
În construcție

Florentina Fekete-Müller

Inspectoare de Specialitate Programe și Proiecte
Foto Alexandra-Maria Rigler
Biografie

Manager cultural și consultant artistic, cu o experiență vastă în domeniul cultural și management de proiecte. A coordonat programe din dosarul de Candidatură pentru Timișoara Capitală Culturală Europeană 2021. În perioada 2014-2018 a fost consultant artistic la Teatrul German de Stat Timișoara, unde a coordonat proiecte culturale naționale și internaționale: (Re)discovering Europe, Festivalul de Teatru European Eurothalia. A lucrat la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” București ca muzeograf unde a curatoriat mai multe expoziții de artă tradițională, artă contemporană. Florentina crede cu tărie în conceptul lifelong learning.


Rol
  • Oferă consultanță celor interesați de oportunitățile de finanțare din fonduri nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Timișoara;
  • Coordonează organizarea apelurilor de selecție de oferte în domeniile finanțate;
  • Organizează procesul de înregistrare și completare a documentației aferente cererilor de finanțare depuse de către solicitanții de finanțări nerambursabile;
  • Organizează activitatea de selecție a experților independenți în vederea constituirii comisiilor de evaluare și selecție și a comisiilor de soluționare a contestațiilor și transmite propunerile în acest sens directorului Centrului;
  • Organizează cadrul de evaluare și selecție a proiectelor depuse spre finanțare: distribuirea proiectelor către evaluatori, oferirea de asistență evaluatorilor centralizarea punctajelor, centralizarea listelor cu proiectele aprobate spre finanțare, asigurarea publicării acestora pe site-ul instituției și în alte surse de informare;
  • Analizează solicitările privind acordarea de finanțări nerambursabile destinate satisfacerii unor nevoi culturale prioritare sau de urgență, în acord cu regulamentele adoptate și formulează propuneri în acest sens pe care le înaintează directorului Centrului;
  • Elaborează rapoarte cu privire la finanțările nerambursabile acordate și programele, proiectele și/sau acțiunile beneficiare ale finanțărilor, bazate pe rezultatele acestora;
  • Contribuie la corelarea și sincronizarea agendei de evenimente.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram