Primăria
Timișoara
În construcție

Iulia-Cristina Peca

Economistă
Foto Alexandra-Maria Rigler
Biografie

A absolvit Facultatea de Științe Economice UVT, specializarea Finanțe-Contabilitate. 

Cu precizie și atenție la detalii a lucrat timp de 20 de ani în domeniul economic. Și-a început cariera la firma Eurostructur SRL, unde s-a format ca profesionist. A continuat la Societatea de Transport Public în Comun Timișoara. La Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara dorește să pună în practică toată această experiență bogată.

 


Rol
  • Asigură, sub coordonarea directă a contabilului-șef, derularea activității financiar-contabile a instituției, în conformitate cu dispozițiile legale și delegările de autoritate permise din partea conducerii instituției;
  • Întocmește și supune spre consultare conducerii proiectul anual al bugetului de venituri și cheltuieli, situațiile financiare, structura cheltuielilor și stocurilor de valori materiale și propune măsuri pentru utilizarea eficientă a fondurilor;
  • Întocmește toate documentele și efectuează toate înregistrările contabile, în conformitate cu prevederile legislative și cu indicațiile metodologice ale compartimentului de specialitate din cadrul aparatului Primarului Municipiului Timișoara;
  • Centralizează propunerile de dotare cu echipamente întocmite de compartimentele instituției și alcătuiește planul de investiții, urmărind realizarea lui;
  • Verifică legalitatea și exactitatea documentelor de decontare;
  • Verifică legalitatea și exactitatea datelor din documentele de evidență gestionară;
  • Întocmește documentația în relația cu Trezoreria.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram