Laura Borotea

Programe și proiecte
laura.borotea@centruldeproiecte.ro
Foto Alexandra-Maria Rigler
Biografie

Artistă, profesoară de arte vizuale și manager cultural, a absolvit Facultatea de Arte Vizuale din Timișoara, cu un master la Universitatea de Artă din Târgu-Mureș. Face parte din proiectul colaborativ Monotremu – un avatar artistic ce funcționează ca o umbrelă pentru lucrări artistice și intervenții în spațiul public. Este co-fondatoare Minitremu, asociație nonprofit care facilitează accesul copiilor și tinerilor la artă și produsele artei contemporane.


Rol
  • Oferă consultanță celor interesați de oportunitățile de finanțare din fonduri nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Timișoara;
  • Coordonează organizarea apelurilor de selecție de oferte în domeniile finanțate;
  • Organizează procesul de înregistrare și completare a documentației aferente cererilor de finanțare depuse de către solicitanții de finanțări nerambursabile;
  • Organizează activitatea de selecție a experților independenți în vederea constituirii comisiilor de evaluare și selecție și a comisiilor de soluționare a contestațiilor și transmite propunerile în acest sens directorului Centrului;
  • Organizează cadrul de evaluare și selecție a proiectelor depuse spre finanțare: distribuirea proiectelor către evaluatori și oferirea de asistență evaluatorilor, centralizarea punctajelor și a listelor cu proiectele aprobate spre finanțare, asigurarea publicării acestora pe site-ul instituției și prin alte surse de informare;
  • Analizează solicitările privind acordarea de finanțări nerambursabile destinate satisfacerii unor nevoi culturale prioritare sau de urgență, în acord cu regulamentele adoptate, și formulează propuneri în acest sens înaintate directorului Centrului;
  • Elaborează rapoarte cu privire la finanțările nerambursabile acordate și programele, proiectele și/sau acțiunile beneficiare ale finanțărilor, bazate pe rezultatele acestora.