Lucian Pană

Management de infrastructură
lucian.pana@centruldeproiecte.ro
Foto Alexandra-Maria Rigler
Biografie

A studiat Artele Spectacolului și Management Cultural. Lucian are experiență în asistență de regie și management de turneu în cadrul Secției Germane a Teatrului Național Radu Stanca din Sibiu și producție tehnică și management de infrastructuri a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. De asemenea, a re experiență în management tehnic și stage management pentru festivaluri de muzică experimentală și de jazz. De asemenea, a fost implicat în coproducția internațională din cadrul proiectului european Power of Diversity - The Crossing Lines Project, coordonat de Aktionstheater PAN.OPTIKUM din Freiburg, Germania.


Rol
  • Stabilește și aplică strategia şi modalitățile concrete de utilizare și punere în valoare a spațiilor și echipamentelor disponibile aflate în proprietatea Municipiului Timișoara, în scopul desfășurării de activități și evenimente în domenii de interes local (cultură, educație, tineret, sport, mediu, implicare civică și socială etc);
  • Asigură, în conformitate cu prevederile legale, păstrarea, integritatea, protejarea și valorificarea patrimoniului public aflat în administrare, precum și utilizarea eficientă a acestuia;
  • Contribuie la realizarea inventarierii anuale a patrimoniului mobil și imobil și transmiterii inventarului către compartimentul de specialitate din cadrul aparatului propriu al Primarului Municipiului Timișoara, spre luare la cunoștință, introducere în baza de date a acesteia şi pentru realizarea inventarului Municipiului Timișoara;
  • Contribuie la asigurarea logisticii necesare pentru realizarea unor activități proprii, în parteneriat sau organizate de către beneficiarii finanțărilor nerambursabile acordate de Centru;
  • Ia măsuri cu privire la reabilitarea patrimoniului instituției, făcând propuneri de reparații curente necesare;
  • Contribuie la întocmirea documentațiilor pentru diversele autorizații de funcționare ale instituției;
  • Contribuie la asigurarea evidenței tuturor acțiunilor, proiectelor și programelor finanțate și proprii și la corelarea și sincronizarea agendei de evenimente;
  • Acordă, la cerere, sprijin și asistență pentru beneficiarii proiectelor aprobate spre finanțare pe parcursul implementării proiectelor;
  • Inițiază și organizează acțiuni și proiecte pe teme privind domeniul specific de activitate.