Echipa Curatorială Timișoara 2023

This page is also available in English.

Echipa Curatorială Timișoara 2023 este un colectiv unitar responsabil, din partea Primăriei Municipiului Timișoara, de coerența artistică și coordonarea strategică a Programului Cultural „Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii”.

Prin strategiile și principiile din dosarul de candidatură, Echipa Curatorială Timișoara 2023 are sarcina de a ajuta la punerea în mișcare a resurselor locale, a creativității și a inventivității oamenilor pentru dezvoltarea culturală de care are nevoie un oraș european.

Membri

Atribuții

Membrii Echipei au domenii de expertiză complementare, iar atribuțiile lor converg. Cei 7 curatori și experți care formează această echipă au răspunderea de a adapta realist și creativ Programul Cultural „Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii” la contextul pandemic și la schimbările care au marcat scena culturală locală.

Comunică activ și deschis cu comunitatea, cu operatorii culturali cuprinși în Programul Cultural „Timișoara 2023 - Capitală Europeană a Culturii” și cu operatori culturali noi, cu organizațiile, instituțiile și autoritățile publice interesate.

Consolidează și completează Programul Cultural „Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii” lansând noi apeluri deschise.

Conlucrează cu operatorii cuprinși programului cultural, sprijinindu-i să își crească capacitatea de a genera producții culturale de calitate, de a-și comunica activitatea, de a atrage și activa comunitatea.

Coordonează dezvoltarea și implementarea Programului Cultural „Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii” în perioada 2022–2024.


Citiți toate atribuțiile Echipei Curatoriale Timișoara 2023

Procesul de selecție

Centrul de Proiecte Timișoara a lansat în toamna 2021 un apel de candidaturi pentru formarea colectivului de curatori și experți responsabili, din partea Municipalității, de coerența artistică și coordonarea strategică a Programului Cultural „Timișoara 2023 - Capitală Europeană a Culturii”.

Au aplicat 70 de candidați, dintre care 19 au fost preselectați pe baza unei grile de punctare a aplicațiilor online și ulterior au fost intervievați individual. După calcularea mediei aritmetice între punctajul obținut prin aplicația online și la interviu, au fost anunțați cei 7 finaliști.

Întregul proces de evaluare, notare și intervievare a candidaților a fost făcut de către o comisie de selecție formată din experți independenți. Citiți Raportul comisiei de selecție pentru a afla mai multe despre procesul de evaluare și despre argumentele care au fundamentat alegerea celor 7 membri ai Echipei Curatoriale Timișoara 2023.

Contact