Cum se calculează punctajul

Deținerea unui loc de muncă
sau
5 pct.*
Frecventarea unei forme de învăţământ la zi
sau
5 pct.*
Concediu de creștere a celui de-al doilea copil (pentru care nu se cere înscrierea la creșă)
sau
5 pct.*
Deținerea unei surse de venituri din activități independente
sau
5 pct.*
Deținerea unei societăți comerciale active
5 pct.*
*5 puncte pentru fiecare părinte, pentru una dintre situațiile în care se încadrează.
Data reluării activităţii profesionale de către părintele care se află în concediu pentru îngrijirea copilului în momentul depunerii dosarului de înscriere:
Reluarea activității până la 31 august 2021
5 pct.
Reluarea activității în luna septembrie 2021
4 pct.
Reluarea activității în luna octombrie 2021
3 pct.
Reluarea activității în luna noiembrie 2021
2 pct.
Reluarea activității în luna decembrie 2021
1 pct.
Reluarea activității începând cu luna ianuarie 2022
0 pct.
Dacă la data depunerii dosarului, unul dintre părinți se află în concediu de creștere a copilului sau nu lucrează, dovada reluării activității profesionale se va face cu decizia de reîntoarcere la locul de muncă sau adeverință de la locul de muncă, care să ateste acest lucru (în original).
Frați care frecventează deja creșa sau grădinița de la adresa la care se face înscrierea
1 pct.
Familie monoparentală
10 pct.
Dovada se va face prin sentința sau certificat de divorț sau declarație notarială pe propria răspundere sau certificat de deces sau menționarea ca părinte unic în certificatul de naștere al copilului înscris.
Numărul de copii în întreţinere:
1 copil
1 pct.
2 copii
3 pct.
3 sau mai mulți copii
5 pct.
Caz social, dovedit prin anchetă socială:
5 pct.

Situații care se încadrează:

  • copii cu dizabilități;
  • copii luați în plasament în familie;
  • copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi;
  • alte cazuri sociale cu documente doveditoare.