Acord pentru desfășurarea exercițiilor comerciale pentru activitatea de spălătorie auto, schimbare de cauciucuri, echilibrare roți și centrele de diagnoză pentru mașini

Pentru emiterea acordului se aplică prevederile OG 27/2003

Precizări

Documentele vor fi certificate “conform cu originalul” de către solicitant.

Actele se depun la camera 12, ghişeele 8 şi 9.

Selecție caz

A fost schimbată funcțiunea inițială?
Spațiul este o construcție provizorie care nu necesită întabulare?
Operatorul economic este obligat să obțină autorizația privind securitatea la incendiu?

Documente necesare

 1. 1
  Cerere(Original)

  Cerere acord comercial

 2. 2
  Certificat Unic de Înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului(Copie)
 3. 3
  Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului Timiș, în temeiul Legii 359/2004(Copie)
 4. 4
  Extras carte funciară(Original)

  Al spațiului supus autorizării având întabulată funcțiunea de spălătorie auto, schimbare de cauciucuri, echilibrare roți și centre de diagnoză pentru mașini și acte doveditoare în cazul schimbării funcțiunii față de funcțiunea inițială.

  Nu mai vechi de 30 de zile.

 5. 5
  Contract de închiriere/subînchiriere/concesiune sau comodat(Copie)

  Încheiat cu proprietarul tabular al spațiului supus autorizării,  (titlu asupra imobilului)

  (dacă este cazul)

 6. 6
  Contract încheiat cu societatea de salubrizare(Copie)
 7. 7
  Contract încheiat cu operatorul de rețea apă-canal și al stației de epurare(Copie)
 8. 8
  Planul punctului de lucru(Copie)

  Întocmit de către un proiectant autorizat din care să reiasă suprafața tuturor spațiilor care alcătuiesc unitatea supusă autorizării și în mod obligatoriu poziția unității (subsol/ demisol/ parter sau etaj).

 9. 9
  Autorizație de mediu(Copie)

   Autorizaţie de mediu pentru activităţile cuprinse în anexa 1 la Ordinul nr.1798/2007 al Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, sau acte normative 

 10. 10
  Dovada neîncadrării imobilului în restricțiile pentru reducerea riscului seismic(Copie)

  Dovada neîncadrării imobilului în restricțiile stabilite de prevederile O.G 20/1994 privind măsurile pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente

Este utilă această pagină?