Acord pentru desfășurarea exercițiilor comerciale pentru activități de comerț, alimentație publică și prestări servicii de către ONG-uri, asociații, fundații, federații, etc.

Nu dețin documente de înregistrare emise de către ORC și activitatea se desfășoară în structuri de vânzare destinate folosinței publice

Precizări

Solicitanții vor depune, în funcție de activitățile comerciale solicitate, documentele prevăzute la art. 34, art. 45, art. 49, art. 53, art. 54, art.55, art.56 din HCL 28/2023.

Pentru orice tip de activitate vor fi depuse următoarele documente care vor fi certificate “conform cu originalul”. Documentele vor fi transmise și în format digital de către solicitant.

Documente necesare

 1. 1
 2. 2
  CIF(Copie)
 3. 3
  Certificat înregistrare în Registrul Asociații(Copie)
 4. 4
  Statutul asociației, Decizie definitivă și revocabilă privind înregistrarea asociației (Copie)

  Statutul asociației trebuie să facă referire la codului CAEN pentru care se solicită autorizarea

 5. 5
  Extras Registrul Special Asociații de pe lângă Judecătoria Timișoara(Copie)
 6. 6
  Atestat Întreprindere Socială, emis de către AJOFM TIMIȘ(Copie)

  (dacă este cazul)

 7. 7
  Formularul 010 Vector Fiscal privind înregistrarea la ANAF a codului CAEN pentru care se solicită autorizarea(Copie)
 8. 8
  Autorizare sanitară de funcționare

   în baza Declarației pe propria răspundere pentru activitățile cuprinse în Anexa nr. 2 la Ordinul MS nr. 1030/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Este utilă această pagină?