Acord pentru desfășurarea exercițiilor comerciale în cazul desfășurării activității de prestări servicii funerare

Informaţii

Activitatea va fi autorizată conform prevederilor Legii 102/2014 și H.G. 741/2016.

Documentele vor fi certificate “conform cu originalul” și transmise inclusiv prin email la adresa [email protected] .

Selecție caz

Sunteți proprietarul tabular al spațiului supus autorizării?

Documente necesare

 1. 1
  Cerere tipizată(Original)
 2. 2
  Certificat de înregistrare firmă(Copie)

  Obţinut de la Oficiul Registrului Comerţului.

 3. 3
  Certificat constatator(Copie)

  Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului Timiș, în temeiul Legii 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului.

 4. 4
  Extras carte funciară(Original)

  Extras de carte funciară nu mai vechi de 30 de zile al spațiului supus autorizării având intabulată destinația de spațiu comercial sau SAD și acte doveditoare în cazul schimbării funcțiunii față de funcțiunea inițială (unde este cazul).

 5. 5
  Contract încheiat cu societatea de salubrizare(Copie)

  Contract încheiat cu societatea de salubrizare, respectiv de colectare a deşeurilor rezultate din activitatea de îmbălsămare/tanatopraxie, asimilabile deşeurilor medicale.

 6. 6
  Planul punctului de lucru(Copie)

  Planul punctului de lucru întocmit de către un proiectant autorizat din care să reiasă suprafața tuturor spațiilor care alcătuiesc unitatea supusă autorizării și în mod obligatoriu poziția unității (subsol/parter sau etaj) – spațiu care trebuie să respecte prevederile Legii 102/2014 și H.G. 741/2016.

  Plan întocmit de un proiectant autorizat din care să reiasă că prin amplasarea sălii de ceremonie funerară în afara cimitirelor se asigură o distantă de minim 20 de metri față de clădirile de locuit. 

 7. 7
  Autorizaţia privind securitatea la incendiu(Copie)

  Autorizaţia privind securitatea la incendiu pentru categoriile de construcţii şi amenajări pentru care sunt incidente prevederile Legii 307/2006 republicată și H.G. 571/2016 actualizată sau documentul justificativ (negație) prin care operatorul economic nu este obligat să obțină autorizația privind securitatea la incendiu.

 8. 8
  Autorizaţia sanitară de funcționare(Copie)

  Autorizaţia sanitară de funcționare emisă de Direcția de Sănătate Publică în conformitate cu prevederile Legii 102/2014 și H.G. 741/2016.

 9. 9
  Avizul Consiliului Local al Municipiului Timișoara(Copie)

  Avizul Consiliului Local al Municipiului Timișoara, emis în conformitate cu prevederile Legii 102/2014 și H.G. 741/2016. 

 10. 10
  Alte acte, avize, autorizări prevăzute în Legea 102/2014 și H.G. 741/2016(Copie)

  Dovada constituirii fondului de garantare, poliță asigurare de răspundere civilă, dovada deținerii de autovehicule pentru asistență funerară mobilă/transport mortuar, certificate fiscale, etc. 

 11. 11
  Dovada îndeplinirii măsurilor pentru reducerea riscului seismic de (Copie)

  Dovada îndeplinirii condițiilor și obligațiilor prevăzute de Legea 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, respectiv neîncadrarea imobilului în restricțiile stabilite de prevederile Legii 212/2022.

Este utilă această pagină?