Acord pentru desfășurarea activitătii de închiriere și subînchiriere a bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Pentru emiterea acordului se aplică prevederile OG 27/2003

Precizări

Documentele vor fi certificate “conform cu originalul” de către solicitant.

Actele se depun la camera 12, ghişeele 8 şi 9.

Selecție caz

Operatorul economic este obligat să obțină autorizația privind securitatea la incendiu?

Documente necesare

 1. 1
  Cerere(Original)

  Cerere acord comercial

 2. 2
  Certificat Unic de Înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului(Copie)
 3. 3
  Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului Timiș, în temeiul Legii 359/2004(Copie)
 4. 4
  Extras carte funciară(Original)

  Al spațiului supus autorizării având întabulată destinația de spațiu comercial sau SAD.

  Nu mai vechi de 30 de zile.

 5. 5
  Contract de închiriere/subînchiriere/concesiune sau comodat(Copie)

  Încheiat cu proprietarul tabular al spațiului supus autorizării,  (titlu asupra imobilului)

  (dacă este cazul)

 6. 6
  Planul punctului de lucru(Copie)

  Întocmit de către un proiectant autorizat din care să reiasă suprafața tuturor spațiilor care alcătuiesc unitatea supusă autorizării și în mod obligatoriu poziția unității (subsol/ demisol/ parter sau etaj).

 7. 7
  Dovada neîncadrării imobilului în restricțiile pentru reducerea riscului seismic(Copie)

  Dovada neîncadrării imobilului în restricțiile stabilite de prevederile O.G 20/1994 privind măsurile pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente

Este utilă această pagină?