Acord pentru branșament (apă-canal, gaz, electricitate)

Acte necesare în vederea exprimării acordului pentru branșament (apă-canal, gaz, electricitate)

Documente necesare

 1. 1
  Cerere de mână(Original)
 2. 2
  Actul de identitate(Copie)

  Cartea de identitate a titularului dreptului de proprietate

 3. 3
  Extras de carte funciară(Copie)

  Extras de carte funciară, cu data emiterii de pană în 30 de zile (în cazul în care solicitantul este proprietarul imobilului)

 4. 4
  Certificat de urbanism(Copie)

  Certificat de urbanism valabil

 5. 5
  Plan parcelar(Copie)

  Plan parcelar cu traseul rețelei propuse

Este utilă această pagină?