Acord de funcţionare stradal în vederea desfăşurării activităţii de comerţ stradal cu mobilier urban în faţa punctului de lucru cu același profil

Flori, legume fructe, ziare și reviste, cărți, vitrina frigorifica pentru înghețată și aparat pentru înghețată

Selecție caz

Activitatea de comerț desfășurată include comercializarea de înghețată?
Imobilele în faţa cărora va funcţiona terasa sunt pe lista monumentelor istorice?
Terenul pe care va fi amplasat mobilierul urban este domeniu public?

Documente necesare

 1. 1
  Cerere tipizată(Original)
 2. 2
  Certificat de înregistrare firmă(Copie)

  Obţinut de la Oficiul Registrului Comerţului.

 3. 3
  Certificat constatator(Copie)

  Obţinut de la Oficiul Registrului Comerţului în baza Legii 359/2004.

 4. 4
  Certificat fiscal(Original)

  Certificat fiscal obţinut de la Direcţia Fiscală din care să rezulte că nu sunt datorii la bugetul local.

 5. 5
  Plan de situaţie(Copie)

  Plan de situaţie la scara 1:500 pe care se va marca vizibil și cu cote terenul pe care se solicită amplasarea mobilierului.

  Obţinut de la Primaria Timișoara, camera 12, Banca de Date Urbane.

 6. 6
  Plan de încadrare(Copie)

  Plan de încadrare la scara 1:5000.

  Obţinut de la Primaria Timișoara, camera 12, Banca de Date Urbane.

 7. 7
  Proiect, poză amplasament, plan de mobilare(Copie)

  Proiect, poză amplasament, plan de mobilare în care să fie prezentat tipul de mobilier utilizat și care certifice mobilierul utilizat ocupa doar fațada spațiului propriu. 

 8. 8
  Acordul pentru desfășurarea exercițiilor comerciale(Copie)

  Acordul pentru desfășurarea exercițiilor comerciale eliberat de către Primăria Timișoara în conformitate cu legislația în vigoare pentru punctul de lucru fix, vizat la zi.

 9. 9
  Autorizație de construire și planuri vizate spre neschimbare, dacă este cazul(Copie)

  sau aviz favorabil pentru punere în siguranță imobil, emis de Direcția Județeană pentru Cultură Timiș, dacă este cazul;

Este utilă această pagină?