Acord de funcţionare ambulant în vederea desfăşurării activităţii de comerţ stradal în tonete/pupitre

Documente necesare

 1. 1
 2. 2
  Certificat de înregistrare firmă(Copie)

  Obţinut de la Oficiul Registrului Comerţului.

 3. 3
  Certificat constatator(Copie)

  Obţinut de la Oficiul Registrului Comerţului în baza Legii 359/2004 .

 4. 4
  Certificat fiscal(Original)

  Certificat fiscal obţinut de la Direcţia Fiscală din care să rezulte că nu sunt datorii la bugetul local.

 5. 5
  Aviz de amplasare și planșe vizate spre neschimbare, anexă la aviz amplasare(Copie)
 6. 6
  Contract de închiriere/concesiune

Este utilă această pagină?