Facilități fiscale pentru clădirile istorice reabilitate

Scutirea pentru cinci ani consecutivi de la plata impozitului pentru clădirile monument istoric, conform HCL 664/2022, la care s-au realizat lucrări în condițiile Legii 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor.

Observații

Scutirea de la plata impozitului pe clădiri se acordă pe o perioadă de 5 ani consecutivi doar cu condiția depunerii, până cel târziu la data de 31 martie a anului fiscal următor celui în care a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor, a cererii și a documentelor justificate de mai jos emise până cel târziu la data de 31 decembrie a anului în care a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor. Scutirea se menţine în cazul soţului supravieţuitor şi în cazul moştenitorilor legali, dar nu se aplică noului proprietar în cazul înstrăinării clădirii.

Sunt eligibile doar clădirile clasate ca monument istoric (individual, din sit sau ansamblu), conform Listei Monumentelor Istorice (actualizată în 2015 prin Ordinul Ministerului Culturii nr. 2.828/2015: http://www.cultura.ro/lista-monumentelor-istorice), la care s-au realizat lucrări în condițiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Timișoara în vigoare la momentul depunerii cererii (aceasta se actualizează la finele fiecărui an pentru anul fiscal următor), și ai căror proprietari nu au datorii la bugetul local.

Solicitările se depun la Registratura Primăriei Municipiului Timișoara (camera 12, C.D. Loga, nr. 1), într-un singur exemplar pentru fiecare imobil. În cazul depunerii unei solicitări în afara termenului prevăzut dosarul va fi respins și nu se va analiza.

Documentul emis de biroul reabilitare:

 1. Aviz de îndeplinire/neîndeplinire a condițiilor de acordare a scutirii de la plata impozitului pe clădire

Selecție caz

Lucrările au fost efectuate:
Imobilul are:

Documente necesare

 1. 1
 2. 2
  Nota tehnică de constatare (anexa nr. 2, Legea nr. 153/2011)(Original)

  în care sunt prevăzute măsurile de intervenție pentru reabilitare, care se elaborează de către experți tehnici atestați în scopul stabilirii stării tehnice a clădirii din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale de calitate a construcțiilor, în condițiile art. 11, alin. (3) din Legea nr. 153/2011: „rezistenţă mecanică şi stabilitate" (A1+/A2); „securitate la incendiu" (C); „siguranţa în exploatare" (B).

 3. 3
  Dovezile efectuării plăților(Copie)

  facturi, chitanțe fiscale - atât pentru materialele de construcție utilizate, cât și pentru lucrările efectuate

Este utilă această pagină?