Acte necesare pentru desfășurarea activităților comerciale în vehicule mobile

Rulote mobile, remorci speciale, biciclete, triciclete, cargobike, alte vehicule special amenajate.

Selecție caz

Vehiculul comercial este închiriat?
Vehiculul comercial va fi folosit pentru comercializarea produselor alimentare sau alimentație publică?

Documente necesare

 1. 1
  Cerere tipizată(Original)
 2. 2
  Certificat de înregistrare firmă(Copie)

  Obţinut de la Oficiul Registrului Comerţului.

 3. 3
  Certificat constatator(Copie)

  Obținut de la Oficiul Registrului Comerțului în baza Legii 359/2004.

 4. 4
  Plan de situaţie(Copie)

  Plan de situaţie la scara 1:500 pe care se va marca vizibil și cu cote terenul pe care se solicită amplasarea vehiculului comercial.

  Obţinut de la Primaria Timișoara, camera 12, Banca de Date Urbane.

 5. 5
  Plan de încadrare(Copie)

  Plan de încadrare la scara 1:5000.

  Obţinut de la Primaria Timișoara, camera 12, Banca de Date Urbane.

 6. 6
  Poză în care să fie prezentat tipul de vehicul comercial utilizat, fotografie amplasament
 7. 7
  Carte de identitate, talon sau alte documente aplicabile(Copie)

  Documente din care să reiasă faptul că vehiculul destinat desfășurării de activități comerciale este de tip comercial și are inspecția tehnică periodică valabilă cu excepția tricicletelor, bicicletelor, cargobike care trebuie să prezinte documente care atestă faptul că sunt de tip comercial (fișa tehnică, factura, etc).

 8. 8
  Certificat fiscal(Original)

  Certificat fiscal obţinut de la Direcţia Fiscală din care să rezulte că nu sunt datorii la bugetul local.

 9. 9
  Documentațiile urbanistice care arată permisiunea amplasării acestora în perimetrele piețelor sau proprietăților private(Copie)
 10. 10
  Aviz de la Comisia de Circulație(Copie)

Este utilă această pagină?