Adeverinţă de litigiu

Documente necesare

 1. 1
  Cerere tip

  Cererea tip completată de petent (nume, adresa, telefon) și datele imobilului/ terenului ce face obiectul tranzacției.

 2. 2
  Extras carte funciară(Original + Copie)

  Extras de CF în extenso și în individual nu mai vechi de 30 de zile.

 3. 3
  Actul de identitate(Copie)

  Copie CI pentru titularul cererii

 4. 4
  Împuternicire

  Împuternicire, în situația în care solicitantul nu este proprietarul imobilului ce urmează a fi tranzacționat.

Este utilă această pagină?