Adeverință pentru notariat

(terenul face sau nu obiectul legilor de fond funciar 18/1991, 1/2000 şi 247/2005-Titlul IV)

Precizări

Actele se depun la camera 12, ghişeele 8, 9, 14.

Termenul de eliberare este de 30 de zile.

Cererea NU se supune aprobării tacite.

Documente necesare

  1. 1
    Cerere de mână
  2. 2
    Extras CF pe teren
  3. 3
    Plan de situaţie a parcelei cu nr. topo şi plan de încadrare în zonă, dacă este cazul, plan de suprapunere, numere top noi cu numere top vechi Sarmeş sau numere cadastrale

Este utilă această pagină?