Adeverința pentru situri arheologice

Adeverință referitoare la situri arheologice conform Anexei 3 din Norme, Legea 17/2014

Selecție caz

Cine inițiază cererea?

Documente necesare

 1. 1
  Cerere(Original)

  Care să aibe obligatoriu un număr de telefon menționat pentru contact.

 2. 2
  Extras carte funciară(Original)

  Să nu fie mai vechi de 30 de zile

 3. 3
  Extrasul planului cadastral

  Care să aibe viza Oficiului de Cadrastru și Publicitate Imobiliară Timiș (OCPI Timiș)

 4. 4
  Act identitate proprietar(i) sau certificat de înregistrare firmă emis de O.R.C.(Copie)

Este utilă această pagină?