Anularea acordului pentru desfășurarea exercițiilor comerciale

pentru toate activitătile comerciale emise conform LEGII 650/2002, HCL 110/2016, HCL 4/11.01.2022

Precizări

Documentele vor fi certificate “conform cu originalul” de către solicitant.

Documente necesare

 1. 1
  Cerere privind anularea Acordului pentru desfășurarea exercițiilor comerciale emis de Primăria Timișoara(Original)

  Cerere de mână

 2. 2
  Acord pentru desfășurarea exercițiilor comerciale(Original)

  Emis de primăria Timișoara în conformitate cu Legea 650/2002, HCLMT 110/2016, HCLMT 4/2022

 3. 3
  Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiilor sau a asociatului unic prin care s-a decis închiderea punctului de lucru(Copie)
 4. 4
  Certificat de înregistrare menţiuni și rezoluția eliberate de către ORC Timiș prin care se aprobă închiderea punctului de lucru

Este utilă această pagină?