Extrase din arhivă pentru acte legate de urbanism

Certificate de urbanism, autorizații de construire, autorizații de demolare, PUD-uri, PUZ-uri, PUG-uri

Observaţii

În plus față de taxa de căutare în arhivă se percepe o taxă pentru fiecare filă copiată în valoare de 5 lei pentru fila A4 şi 10 lei pentru fila A3.

Această taxă se plăteste la ridicare.

Documente necesare

  1. 1
    Cerere(Original)

    Cerere scrisă în care trebuie specificat numărul şi data eliberării certificatului de urbanism, autorizației de construire, autorizației de demolare, planului urbanistic de detaliu (PUD), planului urbanistic zonal (PUZ) sau planului urbanistic general (PUG)

  2. 2
    Dovada achitării taxei de căutare în arhivă

    50 de lei

Este utilă această pagină?