Autorizația de transport în regim de taxi

Observații

Transportul de persoane în regim de taxi se efectuează numai cu vehicule rutiere destinate prin construcție tipului respectiv de transport și dotate cu aparate de taxat, stații radio de emisie-receptie și lampa taxi – toate în stare de funcționare și are însemne, înscrisuri și elemente de culoare ale caroseriei – integral alb, stabilite în conformitate cu reglementările în vigoare.

Autorizația taxi se va atribui pentru prima dată pentru o perioadă de 5 ani, numai pentru autoturismele care nu depășesc vechimea de 5 ani de la data fabricației, alocându-se cu această ocazie și numărul de ordine.

Documente necesare

 1. 1
 2. 2
  Certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului ca transportator(Copie + Original)

  respectiv persoană fizică autorizată, intreprindere familială autorizată sau persoană juridică, după caz

 3. 3
  Decizia de numire în funcție a persoanei desemnate
 4. 4
  Certificatul de competență profesională(Copie + Original)

  a persoanei desemnate, definită în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare, pentru transportatorul persoană juridică sau întreprindere familială

 5. 5
  Atestatul profesional al taximetristului care este transportator persoană fizică autorizată(Copie + Original)
 6. 6
  Cazierul judiciar al persoanei desemnate

  din care să rezulte că aceasta nu a fost condamnată pentru:
  – infracțiuni contra siguranței pe drumurile publice;
  – infracțiuni privind traficul și consumul de droguri;
  – infracțiuni contra vieții, sănătății și integrității corporale;
  – infracțiuni privind traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile;
  – infracțiuni contra libertății și integrității sexuale;
  – infracțiuni contra patrimoniului.

 7. 7
  Avizul medico-psihologic

  care atestă că persoana desemnată este aptă pentru a ocupa o funcție care concură la siguranța circulației, obținut în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, respectiv în unități medicale și psihologice specializate din rețeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor sauagreate de acesta

 8. 8
  Cazierul fiscal al transportatorului
 9. 9
  Scrisoare de bonitate financiară

  emisă de banca solicitantului, cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii documentației – pentru persoanele juridice

 10. 10
  Declarația pe propria răspundere(Original)

  privind perioadele în care transportatorul a mai executat servicii de transport în regim de taxi, cu menționarea intervalelor când a avut interdicții și motivul acestora

 11. 11
  Declarația pe propria răspundere(Original)

  a transportatorului că poate asigura spațiile necesare pentru parcarea tuturor autovehiculelor cu care va desfășura transportul în regim de taxi, spații deținute în proprietate sau prin contract de închiriere

 12. 12
  Declarația pe propria răspundere(Original)

  a transportatorului că acesta deține sau are capacitatea financiară de a deține un număr de autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul contractelor de leasing, pe care le va utiliza în realizarea serviciului de transport, precizând care sunt criteriile de departajare stabilite la art. 14^2 alin. (6) din Legea 38/2003 pe care le poate îndeplini, pe fiecare autovehicul și pe numere de circulație, dacă este posibil

 13. 13
  Dovada plății taxei

Este utilă această pagină?