Autorizația de desființare

Documente necesare

 1. 1
  Cerere(Original)

  Întocmită de titularul unui drept real asupra imobilului conform Legii 50/1991

 2. 2
  Dovada plății taxei pentru autorizarea desființării(Copie)
 3. 3
  Extrasul planului cadastral

  actualizat la zi

 4. 4
  Extras carte funciară(Original)

  Individuală sau colectivă, în funcție de tipul lucrării. Nu mai veche de 30 de zile.

 5. 5
  Certificatul de urbanism(Copie)

  În termenul de valabilitate

 6. 6
  Devizul de lucrări
 7. 7
  Documentația tehnică(Original)

  în 2 exemplare, elaborată în baza conținutului cadru prevăzut în anexa nr. 1 a Legii 50/1991

 8. 8
  Avizele și acordurile care rezultă din situația juridică a cărții funciare(Original)
 9. 9
  Certificatul de atestare fiscală privind valoarea de impozitare a imobilului(Copie)
 10. 10
  Documentația în format electronic

  conform Ordinului 3454 din 31.12.2019 va cuprinde următoarele: (1) anexa la cererea de emitere a autorizației de construire completată complet; (2) planul de situație (existent și propus); (3) toate fațadele (existent și propus)

 11. 11
  Alte avize şi acorduri cerute prin certificatul de urbanism

Este utilă această pagină?