Autorizația de transport pentru efectuarea serviciului de transport public local de mărfuri în regim contractual cu vehicule sau ansambluri de vehicule

a căror masă totală autorizată nu depășește 3,5 tone

Documente necesare

 1. 1
 2. 2
  Certificatul de înregistrare(Copie + Original)

  la registrul comerțului ca transportator persoană juridică

 3. 3
  Certificatul constatator

  certificatul constatator

 4. 4
  Certificatul de competență profesională(Copie + Original)

  a persoanei desemnate, definită în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare, pentru transportatorul persoană juridică

 5. 5
  Cazierul judiciar

  al persoanei desemnate, din care să rezulte că aceasta: nu a fost condamnată pentru infracțiuni de natură comercială; nu a fost condamnată pentru infracțiuni privind nerespectarea condițiilor de plată și angajare a personalului, precum și de încălcare a prevederilor legale privind efectuarea transporturilor, protecția mediului

 6. 6
  Avizul medico-psihologic

  care atestă că persoana desemnată este aptă pentru a ocupa o funcție care concură la siguranța circulației, obținut în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006;

 7. 7
  Cazierul fiscal

  al transportatorului

 8. 8
  Scrisoare de bonitate financiară

  emisă de banca solicitantului cu cel mult 30 de zile înaintea depunerii documentației

 9. 9
  Declarația pe propria răspundere(Original)

  privind perioadele în care transportatorul a mai executat servicii de transport în regim contractual, cu menționarea intervalelor când a avut interdicții și motivul acestora

 10. 10
  Declarația pe propria răspundere(Original)

  pentru persoanele juridice semnată de conducătorul unității și ștampilată din care să rezulte că solicitantul nu face obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară, lichidare sau faliment, emisă cu cel mult 5 zile înainte de data depunerii documentației

 11. 11
  Declarația pe propria răspundere(Original)

  a transportatorului că poate asigura spațiile necesare pentru parcarea tuturor autovehiculelor cu care va desfășura serviciul de transport în regim contractual, spații deținute în proprietate sau prin contract de închiriere

 12. 12
  Declarația pe propria răspundere(Original)

  semnată de persoana desemnată, prin care se menționează mijloacele de transport pe care dorește să le utilizeze în executarea serviciului de transport public local în regim contractual și dacă acestea sunt sau vor fi deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing

Este utilă această pagină?