Aviz pentru desfășurarea activităților recreative în parcurile Municipiului Timișoara

Selecție caz

Spațiul alocat va fi folosit pentru comercializarea de vată de zahar, înghețată, popcorn, produse în aparate speciale la fața locului?

Documente necesare

 1. 1
  Cerere tipizată(Original)
 2. 2
  Certificat de înregistrare firmă(Copie)

  Obţinut de la Oficiul Registrului Comerţului.

 3. 3
  Certificat constatator(Copie)

  Obţinut de la Oficiul Registrului Comerţului în baza Legii 359/2004 .

 4. 4
  Plan de situaţie(Copie)

  Plan de situaţie la scara 1:500 pe care se va marca vizibil și cu cote amplasamentul solicitat pentru desfășurarea activității sau prestării serviciului.

  Obţinut de la Primaria Timișoara, camera 12, Banca de Date Urbane.

 5. 5
  Plan de încadrare(Copie)

  Plan de încadrare la scara 1:5000.

  Obţinut de la Primaria Timișoara, camera 12, Banca de Date Urbane.

 6. 6
  Documente vehicul comercial(Copie)

  În cazul în care se utilizează triciclete, biciclete, cargobike se vor prezenta documente care atestă faptul sunt de tip comercial (fișă tehnică, factură, etc.).

 7. 7
  Certificat fiscal(Original)

  Certificat fiscal obţinut de la Direcţia Fiscală din care să rezulte că nu sunt datorii la bugetul local.

 8. 8
  Avizul Direcției de Mediu pentru desfășurarea de activități comerciale în parcuri(Copie)
 9. 9
  Avizul Comisiei de Circulație, dacă este cazul(Copie)
 10. 10
  Proiect sau poză în care să fie prezentat tipul de activitate sau prestare de servicii

Este utilă această pagină?