Aviz pentru desfășurarea activităților de comerț stradal cu ocazia unor sărbători sau evenimente organizate în Municipiul Timișoara

Selecție caz

Spațiul alocat va fi folosit pentru comercializarea produselor alimentare sau alimentație publică?

Documente necesare

 1. 1
  Cerere tipizată(Original)
 2. 2
  Certificat de înregistrare firmă(Copie)

  Obţinut de la Oficiul Registrului Comerţului.

 3. 3
  Certificat constatator(Copie)

  Obţinut de la Oficiul Registrului Comerţului în baza Legii 359/2004 .

 4. 4
  Plan de situaţie(Copie)

  Plan de situaţie la scara 1:500 pe care se va marca vizibil și cu cote terenul pe care se solicită desfășurarea activității de comerț stradal.

  Obţinut de la Primaria Timișoara, camera 12, Banca de Date Urbane.

 5. 5
  Plan de încadrare(Copie)

  Plan de încadrare la scara 1:5000.

  Obţinut de la Primaria Timișoara, camera 12, Banca de Date Urbane.

 6. 6
  Proiect sau poză în care să fie prezentat tipul de activitate sau de prestare de servicii
 7. 7
  Carte de identitate, talon sau alte documente aplicabile(Copie)

  Documente din care să reiasă faptul că vehiculul destinat desfășurării de activități comerciale este de tip comercial și are inspecția tehnică periodică valabilă.

  În cazul tricicletelor, bicicletelor, cargobike sau altele asemănătoare se vor prezenta documente care atestă faptul că sunt de tip comercial (fisa tehnica, factura, etc).

 8. 8
  Certificat fiscal(Original)

  Certificat fiscal obţinut de la Direcţia Fiscală din care să rezulte că nu sunt datorii la bugetul local.

 9. 9
  Contract cu operatorul de salubrizare(Copie)
 10. 10
  Contract de colectare uleiuri uzate dacă este cazul(Copie)
 11. 11
  Alte documente în funcție de specificul activității : acord ISU pentru eveniment, etc.(Copie)
 12. 12
  Avizul Comisiei de Avizare a Adunărior Publice încheiat cu organizatorul evenimentului(Copie)
 13. 13
  Avizul Comisiei de Circulație pentru vehicule(Copie)

Este utilă această pagină?