Avizului comisiei de circulație

pentru faza PUZ, PUD și PAC (Proiect pentru obținerea Autorizației de Construire)

Documente necesare

 1. 1
 2. 2
  Certificat de urbanism(Copie)
 3. 3
  Extras carte funciară(Copie)
 4. 4
  Planul de încadrare în zonă scara 1:5000
 5. 5
  Memoriul tehnic
 6. 6
  Planul de situație vizat de proiectantul de drumuri(Original)

  plan de situație scara 1:500, calculul numărului necesar de locuri de parcare (după caz), detaliu structura rutieră scara 1:10, plan de încadrare scara 1:1000 (2 exemplare și în format PDF)

 7. 7
  Plan subsol scara 1:500

  (după caz)

 8. 8
  Avizul de oportunitate(Copie)

  (după caz sau obținut în prealabil pentru elaborare PUZ)

 9. 9
  Aviz Comisie de Circulație eliberat la faza PUZ, PUD (Copie)

  (după caz)

 10. 10
  HCL-ul prin care s-a aprobat: PUZ sau PUD(Copie)

  (după caz)

Este utilă această pagină?