Avizarea activității de comerț în zona publică - terase sezoniere pe raza Municipiului Timișoara

Informaţii

Pentru avizarea amplasării teraselor sezoniere în zona publică din faţa punctului de lucru propriu din Timişoara sau pe teren proprietate personală documentele prezentate  în copie trebuie certificate „conform cu originalul” de către solicitant.

Selecție caz

Aţi deţinut acord de funcţionare în anul precedent?
Terenul pe care va fi amplasată terasa este domeniu public?
Imobilele în faţa cărora va funcţiona terasa sunt pe lista monumentelor istorice?
Terasa va fi extinsă pe fațada imobilelor învecinate?

Documente necesare

 1. 1
  Cerere tipizată(Original)

  Se înregistrează cu 30 zile înainte de amplasare.

 2. 2
  Certificat de înregistrare firmă(Copie)

  Obţinut de la Oficiul Registrului Comerţului.

 3. 3
  Certificat constatator pentru punctul de lucru cu activitate de alimentaţie publică in funcţiune(Copie)

  Obţinut de la Oficiul Registrului Comerţului.

 4. 4
  Certificat fiscal(Original)

  Certificat fiscal obţinut de la Direcţia Fiscală din care să rezulte că nu sunt datorii la bugetul local.

 5. 5
  Plan de situaţie(Copie)

  Plan de situaţie la scara 1:500 obţinut de la Primăria Timişoara, pe care se va desena poziţia terasei şi cotele.

  Trasările se vor efectua în nume propriu, de către un arhitect sau de către un inginer.

 6. 6
  Plan de încadrare(Copie)

  Plan de încadrare scara 1:5000 obţinut de la Primăria Timişoara.

 7. 7
  Plan de situatie terasă(Copie)

  Plan de situaţie scara 1:50 prin care se va  prezenta terasa.

  Poate fi realizat în nume propriu, de către un arhitect sau de către un inginer si va cuprinde :  

  • ansamblul terasei cu dimensiuni si cu respectarea tututor cerintelor din regulamentul aprobat prin HCL 369/2022
  • mobilier 
  • sistem de acoperire 
  • calitatea materialelor 
  • jardiniere (dacă este cazul) 
 8. 8
  Lista de meniuri şi preţuri(Copie)

  Prezentarea listei de meniuri şi preţuri în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională.

 9. 9
  Acord pentru desfasurarea exerciţiilor comerciale(Copie)

  Acord pentru desfasurarea exerciţiilor comerciale eliberat de catre Primaria Timisoara pentru punctul de lucru  in baza Legii 650/2002 , in copie, vizat la zi.

 10. 10
  Autorizație de construire(Copie)

  Autorizație de construire pentru terasă, planuri anexă la autorizația de construire vizate spre neschimbare de către arhitectul sef și proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cazul existenței autorizației de construire pentru terasă. Alte avize/acorduri/autorizații dacă este cazul.

 11. 11
  Soluția de racordare(Copie)

  Soluția de racordare se va face în baza unui proiect realizat de către persoane autorizate.

 12. 12
  Prezentarea mobilierului și a modului de amplasare

  Prezentare în formă grafică a mobilierului și a modului de amplasare al terasei spre avizare în cazul solicitării de amplasare mobilier de terasă pe adâncime de maxim un metru pe lungimea frontului unde se desfășoară activitatea de alimentație publică.

Este utilă această pagină?