Eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol

Notă

Carnetele de comercializare utilizate, conţinând al treilea exemplar al filelor, se restituie primăriei în termen de 15 zile lucrătoare de la data utilizării ultimei file a acestora.

Selecție caz

Se comercializează și produse procesate?

Documente necesare

 1. 1
 2. 2
  Declararea datelor privind gospodăria în Registrul Agricol
 3. 3
  Atestat de producător(Copie)
 4. 4
  Actul de identitate(Copie)

  al producătorului agricol titular al atestatului de producător, al soţului/soţiei, rudelor (părinţi şi copii) sau afinilor de gradul I, după caz

 5. 5
  Dovada achitării taxei pentru eliberarea carnetului de comercializare

Este utilă această pagină?