Certificatul de atestare a desființării construcțiilor cu autorizație de desființare

Selecție caz

Cine inițiază cererea?
Cine este beneficiarul certificatului?
Există sarcini specificate în cartea funciară?
Cum vreți să se soluționeze cererea?

Documente necesare

 1. 1
  Cerere(Original)

  Se va menţiona și numărul de telefon al unei persoane de contact în vederea deplasării pe teren

 2. 2
  Plan de situație (scara 1:500)(Original)

  Eliberat de Primăria Municipiului Timișoara

 3. 3
  Plan de încadrare în zonă (scara 1:5000)(Original)

  Eliberat de Primăria Municipiului Timișoara

 4. 4
  Documentaţie în format electronic

  conform H.C.L. nr. 137/25.03.2008

 5. 5
  Extras carte funciară(Original)

  Nu mai vechi de 30 de zile

 6. 6
  Autorizația de desființare(Copie)
 7. 7
  Memoriu de arhitectură(Copie)
 8. 8
  Planul de amplasament și delimitare a imobilului(Original)

  întocmit de persoană autorizată de ANCPI să execute lucrări de cadastru

 9. 9
  Comunicările privind începerea lucărilor(Copie)

  Către Primăria Municipiului Timișoara și Inspectoratul Județean în Construcții Timiș, conform Ordinului nr. 839/2009 (formularele F.13 și F14)

 10. 10
  Comunicările privind încheierea lucărilor(Copie)

  Către Primăria Municipiului Timișoara și Inspectoratul Județean în Construcții Timiș, conform Ordinului nr. 839/2009 (formularele F.15 și F.16)

 11. 11
  Proces-verbal al recepției la terminarea lucrărilor(Original)

  4 exemplare originale (pentru lucrări executate emise începând din anul 2002), faţă/verso (datat la data semnării PV) conf. HG 273/1994 actualizată

 12. 12
  Adeverință privind achitarea taxelor

  Din cadrul Inspectoratului Județean în Construcții Timiș

 13. 13
  Regularizare taxă autorizație de construire

  la Primaria Municipiului Timișoara conform codului fiscal și după caz copie chitanță (doar în cazul în care sunt diferențe de plată)

 14. 14
  Dovada plății taxei(Copie)

  478 lei pentru eliberare CAIC

Este utilă această pagină?