Certificatul de atestare al existenței construcțiilor

Componența expertizei urbanistice

Detalii în scopul construcțiilor executate fără autorizație de construire, iar fapta s-a prescris (după 3 ani de la săvârșirea faptei):

Componența expertizei urbanistice presupune verificarea respectării în ansamblu a tuturor condițiilor prevăzute în regulamentul local de urbanism aprobat și în vigoare, cu privire la respectarea:

 • aliniamentului,
 • retragerilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelei,
 • coeficientului de utilizare a terenului (CUT),
 • procentului de ocupare a terenului (POT),
 • caracteristicile arhitecturale ale clădirilor,
 • materiale admise,
 • asigurarea accesului autor și pietonal,
 • conformarea arhitectural-volumetrică,
 • modul de ocupare a terenului,
 • respectarea regimului de spații verzi și
 • regimul protecției monumentelor istorice.

În conformitate cu art. 5 din Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, componența expertizei privind calitatea în construcții se referă la respectarea cerințelor fundamentale aplicabile:

 • rezistența mecanică și stabilitatea;
 • securitatea la incendiu;
 • igiena, sănătatea și mediul înconjurător;
 • siguranța și accesibilitatea în exploatare;
 • protecția împotriva zgomotului;
 • economia de energie și izolarea termică;
 • utilizarea sustenabilă a resurselor naturale.

Selecție caz

Cine inițiază cererea?
Care este scopul emiterii certificatului de atestare?
Există sarcini specificate în cartea funciară?

Documente necesare

 1. 1
  Documentaţie în format electronic

  conform H.C.L. nr. 137/25.03.2008

 2. 2
  Plan de situație (scara 1:500)(Original)

  Eliberat de Primăria Municipiului Timișoara

 3. 3
  Plan de încadrare în zonă (scara 1:5000)(Original)

  Eliberat de Primăria Municipiului Timișoara

 4. 4
  Act identitate proprietar(i) sau certificat de înregistrare firmă emis de O.R.C.(Copie)
 5. 5
  Extras carte funciară(Original)

  Nu mai vechi de 30 de zile. Actul de legătură între numerele topografice vechi şi cele din cărțile funciare convertite.

Este utilă această pagină?