Certificatul de urbanism pentru lucrări de construire/desființare

Observații

Cererea electronică se poate face la link-ul următor: 
https://xpage.primariatm.ro/cu_online.nsf/cerere_cu.xsp

Selecție caz

Certificatul de urbanism necesar pentru:
Cazul este sub incidența Legii 50 din 1991, art. 11, lit. o)

Documente necesare

  1. 1
    Cerere(Original)

    va cuprinde: elementele de identificare a solicitantului, elemente de identificare a imobilului, numărul cadastral şi numărul de carte funciară a imobilului, adresa şi scopul solicitării

  2. 2
    Dovada plății taxei(Copie)

Este utilă această pagină?