Certificatul de urbanism pentru servitute, uz, superficie, alipire sau dezlipire

Selecție caz

Cine inițiază cererea?
Care este scopul emiterii certificatului de urbanism?
Există sarcini specificate în cartea funciară?
Cum vreți să se soluționeze cererea?

Documente necesare

 1. 1
  Actul de identitate(Copie)

  A proprietarului

 2. 2
  Extras carte funciară(Original)

  Nu mai vechi de 30 de zile. Notă: Actul de legătură între numerele topografice vechi şi cele din cărțile funciare convertite.

 3. 3
  Plan de situație (scara 1:500)(Copie)

  Eliberat de Primăria Municipiului Timișoara

 4. 4
  Plan de încadrare în zonă (scara 1:5000)(Copie)

  Eliberat de Primăria Municipiului Timișoara

 5. 5
  Planul de amplasament și delimitare a imobilului cotat cu situația existentă și propusă(Original)

  Întocmit de către o persoană autorizată să execute lucrări de cadastru

 6. 6
  Planul de încadrare în zonă propus(Original)

  Întocmit de către o persoană autorizată să execute lucrări de cadastru

 7. 7
  Inventarul de coordonate Stereo70(Original)

  Întocmit de către o persoană autorizată să execute lucrări de cadastru

 8. 8
  Dovada plății taxei(Copie)

  pentru eliberarea certificatului de urbanism

 9. 9
  Documentaţia în format digital(Original)

  cu structura fişierelor conform H.C.L. nr. 137/25.03.2008

Este utilă această pagină?