Comunicarea acceptării ofertei de vânzare a terenurilor agricole

Informații

În termen de 45 de zile lucrătoare de la afişarea ofertei de vânzare la primărie, sub sancţiunea decăderii, oricare dintre titularii dreptului de preempţiune care doresc să îşi exercite acest drept înregistrează la primărie comunicarea acceptării ofertei de vânzare, în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr. 1E.

Comunicările de acceptare a ofertei se publică în termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrare la sediul primăriei (Compartimentul Fond Funciar) şi pe site-ul propriu. În acelasi termen comunicările se transmit structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, după caz, însoţite de dosare cu documentele justificative.

Actele se depun la camera 12, ghişeele 3 și 4.

Selecție caz

Preemptorul este

Este utilă această pagină?