Întocmirea contractelor de concesiune

Pentru terenurile aferente imobilelor cu destinația de locuință dobândite în baza prevederilor legii nr.61/1990, legii nr.85/1992, legii nr.112/1995 și legii nr. 79/1997

Documente necesare

 1. 1
  Cerere(Original)

  Se specifica persoana de contact cu număr de telefon fix/mobil.

 2. 2
  Certificat de urbanism(Copie)

  (3 exemplare) 

 3. 3
  Actul de identitate(Copie)

  Buletinul sau cartea de identitate al proprietarilor construcției.

 4. 4
  Plan de încadrare în zonă SC1/500(Copie)

  Eliberat de Banca de Date Urbane din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara

  (3 exemplare)

 5. 5
  Plan de situație SC 1/500 cu situația existentă(Copie)

  Primăria Municipiului Timișoara

  (3 exemplare)

 6. 6
  Plan de situatie SC1/500 cu situatia propusă(Copie)

  Primăria Municipiului Timișoara și proiectant

  (3 exemplare)

 7. 7
  Extras carte funciară(Copie + Original)

  Individual.

  Nu mai vechi de 30 de zile.

  (original și 4 copii)

 8. 8
  Extras carte funciară colectivă(Original)

  Colectiv (dacă este cazul).

  Nu mai vechi de 30 de zile.

  (original și 4 copii)

 9. 9
  Acordul tuturor coproprietarilor din cartea funciară colectivă

  Legalizat la notariat

  (dacă este cazul)

 10. 10
  Contract de vânzare-cumpărare al imobilului(Copie)
 11. 11
  Plan parcelar(Copie)

  Întocmit de un proiectant autorizat ONCGC cu evidențierea construcției

  (3 exemplare)

 12. 12
  Procentul de ocupare a terenului (pot)(Copie)

  Calculat de un proiectant autorizat.

  (3 exemplare)

 13. 13
  Coeficient de utilizare teren (cut)(Copie)

  Calculat de un proiectant autorizat.

  (3 exemplare)

Este utilă această pagină?