Întocmirea contractelor de concesiune pentru terenurile aferente imobilelor cu destinația de locuință

Dobândite în baza prevederilor legii nr. 61/1990, legii nr. 85/1992, legii nr. 112/1995 și legii nr. 79/1997

Documente necesare

 1. 1
  Certificat de urbanism(Copie)

  (3 exemplare)

 2. 2
  Actul de identitate(Copie)

  B.I./C.I. proprietari construcție

 3. 3
  Plan de încadrare în zonă SC1/500

  Eliberat de Banca de Date Urbane din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara

  (3 exemplare)

 4. 4
  Plan de situație SC 1/500 cu situația existentă

  Primăria Municipiului Timișoara

  (3 exemplare)

 5. 5
  Plan de situatie SC1/500 cu situatia propusă

  Primăria Municipiului Timișoara și proiectant

  (3 exemplare)

 6. 6
  Extras de carte funciară(Copie + Original)

  Individual și colectiv (dacă este cazul) nu mai vechi de 30 de zile

  (original și 4 copii)

 7. 7
  Acordul tuturor coproprietarilor din CF colectiv(Original)

  Legalizat la notariat

  (dacă este cazul)

 8. 8
  Contract de vânzare-cumpărare imobil L112

  (2 exemplare)

 9. 9
  Plan parcelar

  Întocmit de un proiectant autorizat ONCGC cu evidențierea construcției

  (3 exemplare)

 10. 10
  Procentul de ocupare a terenului (POT)(Copie)

   Calculat de un proiectant autorizat.

  (3 exemplare)

 11. 11
  Coeficient de utilizare teren (CUT)

  Calculat de un proiectant autorizat.

  (3 exemplare)

Este utilă această pagină?