Întocmirea/prelungirea contractului de închiriere teren pentru imobilele cumpărate

Cumpărate în baza legii nr. 112/1995 și legii nr. 79/1997 conform HCLMT nr. 520/2019 si HCLMT nr.11/2020

Documente necesare

 1. 1
  Cerere(Original)

  Cerere pentru închirierea terenului.

  Număr de telefon și adresă e-mail.

 2. 2
  Actul de identitate(Copie)

  Carte de identitate sau pașaport

 3. 3
  Contract de vânzare-cumpărare(Copie)
 4. 4
  Extras carte funciară teren

  Valabil 30 de zile.

 5. 5
  Extras carte funciară apartament/construcții

  Valabil 30 de zile.

 6. 6
  Certificat de moștenitor(Copie)

  (dacă este cazul)

 7. 7
  Certificat de deces(Copie)

  (dacă este cazul)

 8. 8
  Contrat inchiriere teren(Copie)

  (dacă este cazul)

 9. 9
  Chitanță de chirie teren(Copie)

  (dacă este cazul)

Este utilă această pagină?