Corecţii sau defrişare de arbori

Documente necesare

  1. 1
    Cerere(Original)

    Numirea unei persoane de contact, incluzând numărul de telefon

  2. 2
    Tabelul cu acordul locatarilor și ștampila asociației de proprietari(Original)

Este utilă această pagină?