Cumpărarea terenului aferent imobilului cu destinația de locuință

Documente necesare

 1. 1
  Extras carte funciară(Original)

  Individual,  in extenso, nu mai vechi de 30 de zile

 2. 2
  Extras carte funciară(Original)

  Colectiv - pentru imobilele condominii  - nu mai vechi de 30 de zile

 3. 3
  Dovada cetăţeniei române(Copie)

  Carte/buletin de identitate, paşaport românesc valabil sau certificatul prevăzut de art 22 din Legea nr. 21/1991 republicată

 4. 4
  Contract de închiriere asupra terenului(Copie)

  Încheiat in baza HCLMT nr. 7 / 2011 şi  dovada achitării la zi a chiriei

 5. 5
  Contract de vânzare-cumpărare al imobilului construcţie(Copie)

  Încheiat în baza prevederilor Legii nr.  112/1995

 6. 6
  Plan de carte funciară, plan de situație

  În sistem de proiecţie Stereo 70 şi în format digital conform HCL 137/2008

 7. 7
  Documentaţia tehnică în vederea emiterii ordinului Prefectului

  Întocmită de persoane autorizate să execute lucrări OCPI, pe cheltuiala exclusivă a solicitantului şi care va conţine date referitoare la suprafaţa ocupată de construcţiile vândute în baza Legii nr. 112/1995, suprafaţa ocupată de extinderi – dacă este cazul, suprafaţa terenului ocupată de alte construcţii existente pe teren şi suprafaţa liberă (bilanţ teritorial), folosinţa actuală a terenului.

  (documentaţia tehnică ce stă la baza atribuirii terenului prin Ordinul Prefectului)

  (1 exemplar) 

 8. 8
  Documentaţia tehnică în vederea vânzării(Original)

  Întocmita de persoane autorizate să execute lucrări OCPI, pe cheltuiala exclusivă a solicitantului şi care va conţine plan de carte funciară, plan de situaţie în sistem de proiecţie Stereo 70 şi în format digital conform HCL 137/2008 , date referitoare la suprafaţa ocupată de construcţiile vândute în baza Legii nr. 112/1995, suprafaţa ocupată de extinderi –dacă este cazul, suprafaţa terenului ocupată de alte construcţii existente pe teren şi suprafaţa liberă (bilanţ teritorial), folosinţa actuală a terenului.

  (4 exemplare) 

Este utilă această pagină?