Decontarea cheltuielilor de proiectare și/sau execuție efectuate (Etapa a II-a)

Actele justificative pentru decont

Observații

Toate documentele la care se face referire se adresează Direcției de Patrimoniu, Birou locuințe și/sau compatiment SAD (după caz), și se depun la camera 12.

Selecție caz

Decontarea este necesară pentru:

Documente necesare

 1. 1
  Extras de carte funciară colectivă
 2. 2
  Hotărârea asociației de proprietari(Copie)
 3. 3
  Facturile achitate(Copie)
 4. 4
  Datele privind modul de decontare (cont, bancă, împuternicit)(Copie)

Este utilă această pagină?