Declararea terenurilor

Documente necesare

 1. 1
 2. 2
  Actul de identitate(Copie)

  al proprietarului

 3. 3
  Actul de dobândire(Copie)

  titlul de proprietate sau actul de dobândire (contract de vânzare-cumpărare, schimb imobiliar, certificat de moştenitor, donaţie, etc).

 4. 4
  Planul de situaţie(Copie)

  planul de situaţie sau planul parcelar (în cazul terenurilor extravilane)

Este utilă această pagină?