Restituiri/compensări impozite şi taxe pe clădiri, terenuri, mijloace de transport

Selecție caz

Tip cerere
Restituirea se face prin virament bancar?

Documente necesare

  1. 1
    Actul de identitate(Copie)

    al proprietarului

Este utilă această pagină?