Scoaterea din evidenţa fiscală a imobilelor, terenurilor

Documente necesare

 1. 1
  Autorizaţie de demolare
 2. 2
  Cerere
 3. 3
  Actul de identitate(Copie)

  al proprietarului

 4. 4
  Actul de înstrăinare(Copie)

  vânzare-cumpărare, schimb imobiliar, donaţie, etc.

 5. 5
  Procesul verbal de desfiinţare

  când este cazul.

Este utilă această pagină?