Cererea de compensare

Important

Cererea de compensare va fi însoțită de documente care dovedesc dreptul contribuabilului la restituirea de la buget

Documente necesare

 1. 1
  Cerere
 2. 2
  Documente care dovedesc dreptul contribuabilului la restituirea de la buget a sumelor(Copie legalizată)
  • hotărâri judecătorești definitive și irevocabile
  • dispozițiile de soluționare a contestațiilor
  • decizii de impunere emise de organul fiscal
  • documente din care rezultă că suma plătită nu reprezintă obligație fiscală și poate fi utilizată pentru stingerea prin compensare a obligațiilor fiscale

Este utilă această pagină?