Cererea de restituire

Important

Pentru moment, cererea nu se poate depune din platforma actuală și este necesară accesarea platformei Atlas.

Link Atlas

Documente necesare

 1. 1
  Cerere
 2. 2
  Titlul de creanță(Copie)

  prin care a fost stabilită obligația fiscală (decizii de impunere)

 3. 3
  Documente din care rezultă că suma plătită nu reprezintă obligație fiscală(Copie)

  Decizia de impunere emisă de organul fiscal prin care s-a modificat obligația fiscală, hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, dispoziții de soluționare a contestațiilor

 4. 4
  Documentul care atestă că suma a fost platită(Copie)

  Ordin de plată, chitanță

Pași

 1. Pentru moment, cererea nu se poate depune din platforma actuală și este necesară accesarea platformei Atlas.

Este utilă această pagină?