Declararea clădirilor construite

Important

Pentru moment, cererea nu se poate depune din platforma actuală și este necesară accesarea platformei Atlas.

Link Atlas


Proprietarii clădirilor vor anexa la declarațiile fiscale orice document din care reiese destinația clădirii (contracte de închiriere, contracte de comodat, autorizații de construire),  documentele care atesta modul de înregistrare a cheltuielilor cu utilitățile (facturi) și orice altel documente justificative.

Toate documentele anexate declarațiilor fiscale vor fi semnate de persoanele juridice în cauză pentru conformitate cu originalul.

Selecție caz

Imobilul a fost construit:

Documente necesare

 1. 1
  Declarație fiscală

  pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri model 2016-ITL-002

 2. 2
  Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor(Copie)
 3. 3
  Autorizația de construire(Copie)

Pași

 1. Pentru moment, cererea nu se poate depune din platforma actuală și este necesară accesarea platformei Atlas.

Este utilă această pagină?